Ajankohtaista

 

 

 

Yhtymävaltuuston kokous 27.11.2019

15.11.2019

Kokouskutsu 

 

Yhtymävaltuuston esityslista 27.11.2019

 

Asiat

11 § Kokouksen avaus

12 § Todetaan kokouksen edustajat ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään ääniluettelo

Liite 1 Ääniluettelo

13 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

14 § Talousarvio ja toimintasuunnitelma sisältäen henkilöstä- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Liite 2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Liite 3 Talousarvio 2020

15 § Valtuutetun eroaminen kuntayhtymän yhtymävaltuustosta

16 § Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien vaatimus peruspääoman palautuksesta

17 § Tiedoksi asiat ja muut esille tulevat asiat

18 § Kokouksen päättäminen ja kokouksen päätöksistä tiedottaminen