Ajankohtaista

 

 

 

Yhtymävaltuuston kokous 15.5.2019

3.5.2019

Kokouskutsu 

 

Yhtymävaltuuston esityslista 15.5.2018

 

Asiat

1 § Kokouksen avaus

2 § Todetaan kokouksen edustajat ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään ääniluettelo

Liite 1 Ääniluettelo

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

4 § Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Liite 3 Talousarvion toteutumisvertailu

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Liite 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

5 § Varavaltuutetun eroaminen kuntayhtymän yhtymävaltuustosta

6 § Petri Segerholmin ero kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä

7 § Sidonnaisuusselvitys

8 § Kysely siirtyneelle henkilöstölle

9 § Tiedoksi asiat ja muut esille tulevat asiat

10 § Kokouksen päättäminen ja kokouksen päätöksistä tiedottaminen