Ajankohtaista

 

 

 

Yhtymävaltuuston kokous 29.5.2018

17.05.2018

Kokouskutsu 

 

Yhtymävaltuuston esityslista 29.5.2018 (Esityslistan päiväys 17.5.2018)

 

Asiat

1 § Kokouksen avaus

2 § Todetaan kokouksen edustajat ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään ääniluettelo

Liite 1 Ääniluettelo

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

4 § Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

Liite 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

5 § Kuntayhtymän maa- ja metsäomaisuuden myynti

Liite 5 Metsänhoitoyhdistyksen tila-arviot liitteineen

Liite 6 Metsänhoitoyhdistyksen yhteenveto tila-arvioista 

6 § Kiinteistöjen myyntiohjeistuksen kumoaminen

7 § Kysely osakaskunnille

8 § Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen laitosalueen myynti

Liite 7 Arviointi laitosalueen arvosta

Liitteet 8 ja 9 Laitosalueen tilojen lainhuuto- ja rasitustiedot 

9 § Kuntayhtymän johtajasopimus

Liite 10 Johtajasopimusluonnos

10 § Muutostalousarvio

11 § Sidonnaisuusselvitys

12 § Tiedoksi asiat ja muut esille tulevat asiat

13 § Kokouksen päättäminen ja kokouksen päätöksistä tiedottaminen